ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Κοινά μαθήματα επιλογής


Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση επιλογής, ο φοιτητής πρέπει, υποχρεωτικά, να επιλέξει ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα.

Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται κατά τη θερινή εκπαιδευτική περίοδο, τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται εάν δεν επιλεγούν από δεκαπέντε τουλάχιστον φοιτητές.

      1. Διαπραγματεύσεις
      2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Μάρκετινγκ
      3. Μάρκετινγκ Εμπορίου
      4. Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων
Home Page  Ξεκινώντας  Πρόγραμμα  Κοινά μαθήματα επιλογής