ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Μαθήματα Κατεύθυνσης Επικοινωνίας


Για να ακολουθήσει ο φοιτητής την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξει τρία από τα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής. Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται κατά τη θερινή εκπαιδευτική περίοδο, τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται εάν δεν επιλεγούν από δεκαπέντε τουλάχιστον φοιτητές.

      1. Δημιουργικό Διαφήμισης
      2. Δημόσιες Σχέσεις
      3. Διαφήμιση στο Διαδίκτυο
      4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
      5. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
Home Page  Ξεκινώντας  Πρόγραμμα  Μαθήματα Κατεύθυνσης Επικοινωνίας