ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Μαθήματα Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ


Για να ακολουθήσει ο φοιτητής την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξει τρία από τα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής. Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται κατά τη θερινή εκπαιδευτική περίοδο, τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται εάν δεν επιλεγούν από δεκαπέντε τουλάχιστον φοιτητές.

      1. Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
      2. Αρχές & Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
      3. Διεθνές & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
      4. Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics
      5. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Home Page  Ξεκινώντας  Πρόγραμμα  Μαθήματα Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ