ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Μαθήματα κορμού


Τα μαθήματα κορμού είναι οκτώ και είναι όλα υποχρεωτικά. Προσφέρονται ανά τέσσερα το φθινοπωρινό και το εαρινό εξάμηνο. Περιλαμβάνουν τρεις ώρες διαλέξεων ανά εβδομάδα (δώδεκα τρίωρες διαλέξεις, συνολικά).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων κορμού είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής που απουσιάζει από το μάθημα περισσότερες από εννέα ώρες θεωρείται αυτοδίκαια ότι απέτυχε στις εξετάσεις. Κάθε μάθημα κορμού έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες και η βαθμολογία βασίζεται σε γραπτές και προφορικές δοκιμασίες και εργασίες. Ο φοιτητής που αποτυγχάνει σε ένα μάθημα κορμού μπορεί να επαναλάβει την εξέταση το πολύ δυο ακόμη φορές. Στην τρίτη αποτυχία διαγράφεται από το πρόγραμμα. Ο φοιτητής που αποτυγχάνει σε περισσότερα από δυο μαθήματα κορμού διαγράφεται από το πρόγραμμα. Ο φοιτητής που αποτυγχάνει σε δυο μαθήματα μπορεί να επαναλάβει την εξέτασή τους μια μόνο φορά. Αν αποτύχει για δεύτερη φορά σε ένα από τα δυο αυτά μαθήματα μπορεί να επανεξετασθεί σε αυτό μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Α εξάμηνο (Οκτώβριος - Ιανουάριος)
Β εξάμηνο (Φεβρουάριος - Ιούνιος)
Home Page  Ξεκινώντας  Πρόγραμμα  Μαθήματα κορμού