ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Δομή προγράμματος


Tο μεταπτυχιακό δίπλωμα απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχημένη εξέταση σε δώδεκα μαθήματα και μετά από έγκριση και προφορική εξέταση της Διπλωματικής Eργασίας του φοιτητή. Τα μαθήματα διακρίνονται σε οκτώ υποχρεωτικά και τέσσερα επιλογής.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν τριάντα έξι ώρες διαλέξεων και διδάσκονται ανά τέσσερα στο φθινοπωρινό και το εαρινό εξάμηνο. Η εξεταστική περίοδος διαρκεί δυο εβδομάδες μετά το τέλος του εξαμήνου.

Τα προαιρετικά μαθήματα περιλαμβάνουν είκοσι ώρες διαλέξεων, διδάσκονται κατά τη θερινή εκπαιδευτική περίοδο και επιλέγονται ανάλογα με την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ο σπουδαστής. Στα μαθήματα αυτά οι φοιτητές προσέρχονται έχοντας μελετήσει σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού (reading courses). Η διδασκαλία διαρκεί μια εβδομάδα– πέντε ημέρες τετράωρων διαλέξεων και την έκτη ημέρα γίνεται η εξέταση. Προσφέρονται συνήθως 8 – 12 μαθήματα κάθε καλοκαίρι, η διδασκαλία των οποίων συμπίπτει ανά δυο την ίδια εβδομάδα.

Διπλωματική εργασία

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας διέπεται από ιδιαίτερο κανονισμό που διανέμεται στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους. Το θέμα της εργασίας προτείνουν οι φοιτητές το αργότερο ως τη λήξη του δευτέρου εξαμήνου. Η πρόταση συνυπογράφεται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο καθηγητή και εγκρίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του αντίστοιχου τμήματος. Η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας γίνεται μόνο από καθηγητές που διδάσκουν στο πρόγραμμα ή από μέλη ΔΕΠ του τμήματος. 

Home Page  Ξεκινώντας  Πρόγραμμα  Δομή προγράμματος