ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Προϋποθέσεις


1. Στη σελίδα Αίτηση Εγγραφής θα βρείτε Σχέδιο για συστατικές επιστολές. Το σχέδιο αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τους συντάκτες. Απλώς προσδιορίζει τα στοιχεία που αξιολογούνται από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων και τα οποία θα ήταν χρήσιμο να διαλάβει ο συντάκτης στην επιστολή του. Οι επιστολές είναι εμπιστευτικές και αποστέλλονται ταχυδρομικά ή παραδίδονται σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο στην γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με την ένδειξη για το τμήμα Πλήρους Φοίτησης, Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 806.

2. Η εξέταση GMAT είναι προαιρετική για τους υποψηφίους φοιτητές. Για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση GMAT μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 210-7241811. Η επίδοση στην εξέταση GMAT συνεκτιμάται για την επιλογή των φοιτητών που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.

Home Page  Ξεκινώντας  Συχνές ερωτήσεις  Προϋποθέσεις