ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Μεταβατικές Διατάξεις

32. Η λειτουργία του ανωτέρω Π.Μ.Σ. άρχεται τον Σεπτέμβριο του έτους 2013. Ρυθμίσεις που αναφέρονται σε εντάξεις μεταπτυχιακών φοιτητών άλλων προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα αυτό γίνονται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Home Page  Ξεκινώντας  Κανονισμός σπουδών  Μεταβατικές Διατάξεις