ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Γενικές Διατάξεις

31. Οι σπουδαστές του ΠΜΣ οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, με σεβασμό προς τους διδάσκοντες και με ευγένεια προς τους συμφοιτητές τους και προς το διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου. Οφείλουν να χρησιμοποιούν με επιμέλεια τον εξοπλισμό του πανεπιστημίου και να τηρούν τους κανόνες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου και τις προθεσμίες εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους. Η ενδεδειγμένη παρουσία και η ορθή συμπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της παρακολούθησης. Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Έφεση κατά της απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της Συγκλήτου, η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα.

Home Page  Ξεκινώντας  Κανονισμός σπουδών  Γενικές Διατάξεις