ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Κατευθύνσεις και Πρόγραμμα Μαθημάτων

19. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις ορίζονται ως ακολούθως:

α) Οι κατευθύνσεις «Μάρκετινγκ» και «Επικοινωνία» περιλαμβάνουν δώδεκα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία. Τα οκτώ είναι μαθήματα κορμού, κοινά για τους σπουδαστές και των δύο κατευθύνσεων και τα υπόλοιπα τέσσερα είναι μαθήματα επιλογής. Κάθε μάθημα κορμού έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες, ενώ κάθε μάθημα επιλογής έχει 5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία έχει 10 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε εξαμήνου είναι 30.

β) Η κατεύθυνση «Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό» (International Marketing) περιλαμβάνει δώδεκα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία. Τα οκτώ είναι μαθήματα κορμού υποχρεωτικά και τα τέσσερα είναι μαθήματα επιλογής. Κάθε μάθημα κορμού έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες, ενώ κάθε μάθημα επιλογής έχει 5 πιστωτικές μονάδες. Η διδασκαλία, οι εξετάσεις, η βιβλιογραφία, η αρθρογραφία, οι εργασίες, η διπλωματική εργασία και η διεξαγόμενη έρευνα της κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό» (International Marketing) γίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία έχει 10 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε εξαμήνου είναι 30.

γ) Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις δύναται να διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα.

20. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΚΑΙ 2. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Στρατηγικό Μάρκετινγκ
 • Διαφήμιση
 • Πολιτική Προϊόντος και Καινοτομίας
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μαθήματα επιλογής είναι συνολικά 4, εκ των οποίων 3 μαθήματα προέρχονται από τον κατάλογο των 5 μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης και 1 μάθημα ανήκει στον κατάλογο κοινών μαθημάτων επιλογής

 • Διπλωματική εργασία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • Αρχές και Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
 • Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
 • Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Δικτύων Διανομής και Logistics
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Δημιουργικό Διαφήμισης
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαφήμιση στο Διαδίκτυο
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Διαπραγματεύσεις
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ Εμπορίου
 • Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ» (“INTERNATIONAL MARKETING”)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Διεθνείς Επιχειρήσεις (International Business)
 • Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing)
 • Διαπολιτισμική Συμπεριφορά Καταναλωτή (Cross-Cultural Consumer Behavior)
 • Διεθνής Έρευνα Μάρκετινγκ (International Marketing Research)
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική (Business Strategy)
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Entrepreneurship and Innovation)
 • Διεθνής Επικοινωνία Μάρκετινγκ (International Marketing Communications)
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Διαδικτυακά Δεδομένα και Κοινωνικά Μέσα (Digital Marketing, Web Analytics and Social Media)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μαθήματα επιλογής είναι συνολικά 4 και προέρχονται από τον κατάλογο των 9 μαθημάτων επιλογής

 • Διπλωματική εργασία (Master Thesis)
 • Διεθνής Πολιτική Προϊόντος και Μάρκας (International Product and Brand Management)
 • Διεθνές Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Σχέσεων (International B2B and Relationship Marketing)
 • Εταιρική Ευθύνη και Αειφορία (Corporate Responsibility & Sustainability)
 • Διαπολιτισμικές Διαπραγματεύσεις (Cross-Cultural Negotiations)
 • Διεθνές Λιανεμπόριο (International Retailing)
 • Διεθνή Δίκτυα Διανομής και Logistics (International Channels and Logistics Management)
 • Διεθνές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (International Services Marketing)
 • Διεθνής Διοίκηση Πωλήσεων (International Sales Management)
 • Διεθνής Πολιτική Τιμολόγησης (International Pricing)

21. Το Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων των τριών ανωτέρω κατευθύνσεων σε διδακτικά εξάμηνα επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος οδηγού σπουδών και μπορεί να είναι διαφορετική μεταξύ προγραμμάτων πλήρους και μερικής φοίτησης.

22. Η Γ.Σ.Ε.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των φοιτητών, τη διαθεσιμότητα μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος και της υλικοτεχνικής υποδομής του Ο.Π.Α., αποφασίζει ποια μαθήματα επιλογής θα προσφερθούν. Η Γ.Σ.Ε.Σ. δεν έχει υποχρέωση να προσφέρει μαθήματα επιλογής, τα οποία συγκεντρώνουν την προτίμηση λιγότερων των δέκα σπουδαστών. Μετά αιτιολογημένης απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν αντίστοιχα μαθήματα σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.

Home Page  Ξεκινώντας  Κανονισμός σπουδών  Κατευθύνσεις και Πρόγραμμα Μαθημάτων