ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Γενικά

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ανήκει στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τεύχος Α). Ιδρύθηκε με την αρ. 432-06/98 υπουργική απόφαση και είχε ενταχθεί για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας του με την αρ. C (94) 1423/29-7-97 απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ). Η λειτουργία του παρατάθηκε έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με την αρ. 10219/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 565, τεύχος Β, 1/4/2009). Το πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε και η λειτουργία του Π.Μ.Σ. παρατάθηκε έως το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με την αρ. 24852/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 529, τεύχος Β, 6/3/2013). Το πρόγραμμα μαθημάτων τροποποιήθηκε με την αρ. 6815 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2328, τεύχος Β, 29/10/2015).

2. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας, στοχεύει δε:

  • Στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και
  • Στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

3. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία», στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

α) Μάρκετινγκ
β) Επικοινωνία
γ) Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό (International Marketing)

4. Η χρονική διάρκεια για την απονομή των παραπάνω τίτλων ορίζεται:

  • για τα προγράμματα πλήρους φοίτησης σε τρία διδακτικά εξάμηνα,
  • για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης (στελεχών επιχειρήσεων) σε πέντε διδακτικά εξάμηνα.

Τα προγράμματα πλήρους φοίτησης απευθύνονται σε υποψήφιους που οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων, που διεξάγεται κυρίως τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης (στελεχών επιχειρήσεων) απευθύνεται σε υποψήφιους, οι οποίοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους ακόμη και ημέρες αργιών, σύμφωνα με το εκάστοτε ημερολογιακό πρόγραμμα.

5. Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εκατόν είκοσι (120) μεταπτυχιακούς φοιτητές (πλήρους και μερικής φοίτησης).

Home Page  Ξεκινώντας  Κανονισμός σπουδών  Γενικά