ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Προθεσμίες εγγραφών


Οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών καθώς και το χρονοδιάγραμμα εγγραφών ανακοινώνονται με την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 η περίοδος αιτήσεων έληξε στις 15 Ιουνίου 2017.

Περίοδος Προσωπικών Συνεντεύξεων:

Ιούνιος-Ιούλιος 2017

Για να υπάρχει άνεση στον προγραμματισμό των προσωπικών συνεντεύξεων, συνιστάται στους υποψήφιους που έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά, να υποβάλλουν την αίτησή τους το νωρίτερο δυνατό.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

Μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων.

Καταληκτική προθεσμία αποδοχής θέσεων:

Τέλη Ιουλίου 2017

Η επιλογή υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο 2017. Αν υπάρξουν κενές θέσεις θα γίνει δεύτερη φάση επιλογής από την ήδη υπάρχουσα λίστα υποψηφίων τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Περίοδος εγγραφών: Σεπτέμβριος 2017
Home Page  Ξεκινώντας  Προθεσμίες εγγραφών