ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Επιλογή Υποψηφίων Φοιτητών


Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Φοιτητών αποτελείται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και δυο μέλη ΔΕΠ. Η Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους ιεραρχικά βάσει των κριτηρίων επιλογής: βαθμός πτυχίου, συστάσεις, προσωπική συνέντευξη.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων.

Αποδοχή Θέσης

Με την ανακοίνωση της προσφοράς θέσεως στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι φοιτητές ενημερώνονται για την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να προκαταβάλλουν μέρος της συμμετοχής τους στο κόστος του προγράμματος για να εξασφαλίσουν τη θέση που τους προσφέρεται.

Εάν απομείνουν κενές θέσεις μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται το Σεπτέμβριο. Στη φάση αυτή επανεξετάζονται όσες παλαιότερες αιτήσεις έχουν συμπληρωθεί εφόσον καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ή βελτιωθεί όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής. 

Home Page  Ξεκινώντας  Διαδικασία Επιλογής