ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Προσωπικό

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διοικείται από τον Διευθυντή και την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και δυο φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών εκλέγει τον Διευθυντή του Πρόγραμματος μαζί με τον Αναπληρωτή του. Για τα επί μέρους τμήματα κάθε προγράμματος, που στο παρόν πρόγραμμα είναι τέσσερα, το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, το Τμήμα του Διεθνούς Marketing, το τμήμα Στελεχών Επιχειρήσεων και το Διδακτορικό Τμήμα μπορεί να ορισθεί Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ο Διευθυντής μπορεί να διευθύνει επιστημονικά ένα ή περισσότερα από τα τμήματα αυτά. Τη θέση του Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και Επιστημονικού Υπεύθυνου καταλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος. Ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής, και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ΠΜΣ εισηγούνται στη ΓΣΕΣ του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική οργάνωση των ΠΜΣ που εποπτεύουν.
Για την υλοποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απασχολούνται:

  • Το υφιστάμενο δυναμικό του τμήματος σε διδακτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης.
  • Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ΟΠΑ και άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού, επισκέπτες καθηγητές και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 12, του ν. 2083/1992 και εξωτερικοί επιστήμονες υψηλού κύρους.
Home Page  Προσωπικό