ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Ξεκινώντας

Στο πρόγραμμα εγγράφονται μέχρι 40 φοιτητές κατ’ έτος.

Αιτήσεις εγγραφής στο πρόγραμμα μπορούν να κατατίθενται όλο το χρόνο. Η επιλογή των υποψηφίων όμως γίνεται σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση γίνεται τον Ιούνιο και η δεύτερη, που στοχεύει κατά κανόνα να συμπληρώσει ενδεχόμενα κενά στον κατάλογο των  επιλεγμένων φοιτητών, διεξάγεται τον Σεπτέμβριο. Για κάθε φάση επιλογής ανακοινώνεται η καταληκτική ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.

Τις καταληκτικές ημερομηνίες εξέτασης αιτήσεων της τρέχουσας περιόδου, καθώς και άλλες προθεσμίες σχετικές με τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: Προθεσμίες εγγραφής.

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση αναφέρονται στη σελίδα: Προϋποθέσεις – δικαιολογητικά. Εκεί θα βρείτε και χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά, τον τρόπο και τόπο υποβολής των σχετικών εγγράφων.

Λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών αναφέρονται στη σελίδα: Διαδικασία επιλογής.

Στη σελίδα Αίτηση εγγραφής θα βρείτε την αίτηση που μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορείτε να καταθέσετε στην γραμματεία του προγράμματος ή να τα αποστείλετε ταχυδρομικά. Εναλλακτικά μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση εγγραφής που βρίσκεται στην ίδια σελίδα, να την συμπληρώσετε και να την καταθέσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην γραμματεία ή να τα στείλετε όλα ταχυδρομικά. Στην σελίδα αυτή θα μπορέσετε να βρείτε και έντυπο που υποβοηθά τα άτομα που θα σας δώσουν συστατική επιστολή.

Πολύ σημαντικές πληροφορίες περιέχονται στη σελίδα Κανονισμός σπουδών. Συνιστάται να μελετήσετε τον κανονισμό προσεκτικά, δεδομένου ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές διέπονται από πολύ αυστηρότερους κανόνες σε σχέση με τις προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Τέλος, πολλές απορίες σας μπορείτε να λύσετε στη σελίδα Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων αλλά και των σπουδαστών του μεταπτυχιακού προγράμματος και άλλων ενδιαφερομένων λειτουργεί γραμματεία που στεγάζεται στο Κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, στον 7ο όροφο. Γραφείο 706 του κτιρίου στην οδό Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία είναι 210-8203665, 210-8203631 και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι mscftme@aueb.gr.

Home Page  Ξεκινώντας